Więcej informacji na: otolarygologia2018.pl Data  i miejsce konferencji:5-7 kwietnia 2018 r. Kraków

Read more

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji oraz do zgłaszania referatów i propozycji organizacji paneli dyskusyjnych. Czas nadsyłania streszczeń został przedłużony do 15 lutego 2018 r. www.otolaryngologia2018.com

Read more