Czas nadsyłania streszczeń został przedłużony do 15 lutego 2018 r. – III Konferencja Wytyczne w Otologii Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich

Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konferencji oraz do zgłaszania referatów i propozycji organizacji paneli dyskusyjnych. Czas nadsyłania streszczeń został przedłużony do 15 lutego 2018 r.

www.otolaryngologia2018.com