Deklaracja przystąpienia do Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich – pobierz plik pdf

Wypełnioną i podpisaną deklarację należy zeskanować i przesłać na adres mailowy TOFAP: sekretariat@tofap.pl

Wysokość składki członkowskiej wynosi: 85,00 zł/rok. Składki prosimy wpłacać na poniższy numer konta bankowego: Towarzystwo Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich Katowice, ul. Nasypowa 18 Bank Pekao S.A. 08 1240 1040 1111 0010 7472 3396. W opisie przelewu prosimy podać imię i nazwisko Członka oraz rok, za który jest wpłacana składka. W przypadku pytań o wysokość wpłat prosimy o kontakt z Sekretariatem, tel.: 22 463 53 27.