Inżynier, dr nauk o zdrowiu, absolwent Warszawskiej Politechniki i Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Pracę doktorską obronił z wyróżnieniem na II WL Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Od 2005 r. Prezes Zarządu Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o.(CSiM) – sieci wysokospecjalistycznych placówek medycznych świadczących usługi w zakresie profilaktyki, diagnostyki i leczenia chorób uszu, nosa, gardła i krtani. Od lat aktywnie zaangażowany w realizację programów łączących medycynę i technologię. Kierowany przez niego CSiM uczestniczy w konsorcjach, programach badawczych i wdrożeniowych. Program, w którym CSiM jest jednym z partnerów Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu – Krajowa Sieć Teleaudiologii – został dostrzeżony
i wyróżniony nagrodami przez wiele najważniejszych międzynarodowych ośrodków, w tym przyznanym w 2014 r., Grand Prix Międzynarodowej Edycji Konkursu Prix Galien w kategorii „urządzenia medyczne”. W oparciu o doświadczenia zdobyte przy tworzeniu tej sieci, Bruski wraz z zespołem CSiM stworzył Teleserwis – autorski, komercyjny program na potrzeby firm produkujących sprzęt medyczny wspomagający słyszenie. Zespół CSiM odpowiada również za stworzenie Stymulatora Polimodalnej Percepcji Sensorycznej (SPPS) – innowacyjnego urządzenia do prowadzenia terapii obejmującej równocześnie zmysł słuchu, wzroku i dotyku. Umożliwia on oddziaływanie w wielu grupach zaburzeń, od problemów z rozumieniem mowy i artykulacją, aż po trudności w czytaniu i pisaniu, czy w nauce języków obcych. Stymulator został wdrożony w placówkach CSiM w Polsce oraz we współpracującym ośrodku na Białorusi. Stymulator zdobył też liczne nagrody i wyróżnienia w tym „Polski Produkt Przyszłości” i „Złoty Laur Innowacyjności”. Drugi produkt CSiM – Platforma Badań Zmysłów  – urządzenie do przesiewowych badań słuchu, wzroku i mowy było wielokrotnie nagradzane na krajowych i międzynarodowych targach wynalazczości i innowacyjności. Łukasz Bruski prowadzi również aktywną działalność naukową.