Zespół Brown-Vailetto-Van Laere

Zachęcamy do zapoznania się z pierwszym w Polsce opisanym przypadkiem bardzo rzadko
występującego zespołu Brown-Vailetto-Van Laere. Czteroletnia pacjentka została zdiagnozowana w
Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu i leczona za pomocą implantów ślimakowych z powodu
głębokiego niedosłuchu zmysłowo-nerwowego związanego z tą chorobą.

https://www.nowaaudiofonologia.pl/pdf-160051-88826?filename=Leczenie%20zaburzen%20sluchu.pdf