Znana jest już data XLII Krajowej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, która odbędzie się w Kajetanach, w terminie 3-5 listopada 2019.

Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Dziecięcych, którego celem jest szerzenie zdobyczy nauki wśród otolaryngologów polskich, a także Instytut Narządów Zmysłów, Towarzystwo Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich. Konferencja odbywa się pod patronatem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Więcej: orl-dz.inz.waw.pl