W dniach 18-20 listopada 2018 r. w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach odbyła się XLI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”.

– Tegoroczna konferencja, to nie tylko nowe miejsce, ale przede wszystkim znacznie rozszerzona formuła. Goście nie tylko mogli uczestniczyć w ciekawych warsztatach i wykładach, ale co ważniejsze w operacjach otorynolaryngologii dziecięcej, które będą wykonywane przez grono najlepszych specjalistów i przekazywane na żywo do sal konferencyjnych – mówił prof. Henryk Skarżyński, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Konferencji.

Podczas Konferencji zostały poruszone takie zagadnienia jak m.in. implanty słuchowe u dzieci, operacje rekonstrukcyjne ucha, otoskleroza u dzieci, rehabilitacja pacjentów po wszczepieniu implantu słuchowego, telemedycyna w otolaryngologii dziecięcej, drenaż wentylacyjny – kiedy i jak wykonać, choroby genetyczne w otolaryngologii, aparaty słuchowe dedykowane dzieciom, podstawowe badania audiologiczne – co powinien wiedzieć każdy otolaryngolog i wiele innych.

Podczas konferencji obyło się także spotkanie Konsultanta Krajowego ds. Otolaryngologii Dziecięcej z konsultantami wojewódzkimi.

Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Dziecięcych, którego celem jest szerzenie zdobyczy nauki wśród otolaryngologów polskich, a także Instytut Narządów Zmysłów, Towarzystwo Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich. Konferencja odbyła się pod patronatem Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu.

Więcej: http://orl-dz.inz.waw.pl