Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) przedłużyła członkostwo Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich w Światowym Forum Słuchu (World Hearing Forum) na lata 2022–2024.  

TOFAP jest członkiem Światowego Forum Słuchu od 2020 r. Forum działające przy WHO jest globalną siecią, do której należą organizacje aktywnie uczestniczące w działaniach na rzecz zdrowia publicznego, szczególnie promujące dbałość o słuch i prawidłową higienę słuchu, zapobieganie głuchocie i niedosłuchom oraz wspieranie państw członkowskich w tym zakresie. Członkowie Forum dzielą się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniami, uczestniczą aktywnie w dyskusjach, obradach oraz corocznych spotkaniach. Spotkania odbywają się regularnie, co wpływa na aktualność poruszanych zagadnień i tworzonych rekomendacji.

Statystyki i prognozy dotyczące procentu populacji cierpiącej na zaburzenia słuchu są niepokojące. Szacunkowe dane wskazują, iż do 2025 liczba osób z zaburzeniami słuchu może wzrosnąć aż do 2.5 miliarda. W tym celu właśnie powstało Światowe Forum Słuchu, które od 2018 roku inicjuje działania promocyjne w zakresie profilaktyki słuchu w wymiarze globalnym, przy wsparciu instytucji państwowych oraz lokalnych.