Więcej informacji na: otolarygologia2018.pl Data  i miejsce konferencji:5-7 kwietnia 2018 r. Kraków

Read more

wytyczne
Ponad pół tysiąca ekspertów i młodych specjalistów z całego świata wzięło udział w III konferencji Wytyczne w Otologii Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich zorganizowanej pod patronatem Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii. Równolegle z III konferencją […]

Read more