Otoskleroza jest obecnie jedną z najczęstszych przyczyn postępującej głuchoty u młodych dorosłych. Utrata słuchu rozpoczyna się na ogół w wieku od 10 do 30 lat. Nieleczona otoskleroza może ostatecznie doprowadzić […]

Read more