„Standardy jakości stosowania implantów ślimakowych u niemowląt, dzieci i młodzieży” zostały opracowane przez zespół Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii oraz przez Towarzystwo Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich i Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Dziecięcych, na podstawie standardów wydanych przez grupę HEARRING. HEARRING jest naukową siecią współpracy eksperckiej w dziedzinie implantów słuchowych. Jest to stowarzyszenie wiodących międzynarodowych ośrodków oferujących wszechstronne rozwiązania z zakresu implantów słuchowych stosowanych w leczeniu wad słuchu. Zestaw standardów jakości został opracowany w celu zapewnienia wysokiego poziomu opieki zdrowotnej i skuteczności stosowania implantów ślimakowych oraz w celu zapewnienia każdemu dziecku najlepszego leczenia z zastosowaniem implantu ślimakowego optymalnie dobranego do jego wady słuchu. Standardy te stanowią realistyczne minimum i powinny być stosowane łącznie z aktualnymi Zasadami Dobrej Praktyki Klinicznej.