W dniach 3-5 listopada 2019 r. w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach odbyła się XLII Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”. To najważniejsze wydarzenie drugiej połowy roku dla lekarzy specjalistów w tej dziedzinie, w tegorocznym spotkaniu wzięło udział blisko 400 specjalistów i ekspertów z całego kraju.

Podczas Konferencji mówiono m.in. wskazaniach i metodach operacyjnych, powikłaniach, implantach słuchowych u dzieci, operacjach rekonstrukcyjnych ucha. Poruszono również temat otosklerozy u dzieci, nowoczesnych metod operacji migdałków podniebiennych i gardłowego, chorób infekcyjnych, górnych dróg oddechowych u dzieci i drenażu wentylacyjnego – kiedy i jak wykonać oraz jaki dren wybrać. Prelegenci przedstawili tez prezentacje na temat chorób genetycznych w otolaryngologii, nowych nieinwazyjnych rozwiązań na niedosłuch przewodzeniowy u dzieci, aparatów słuchowych dla dzieci i podstawowych badań audiologicznych.

Podczas konferencji obyło się także spotkanie Konsultanta Krajowego ds. Otolaryngologii Dziecięcej – prof. dr hab. Grażyny Mielnik-Niedzielskiej – z konsultantami wojewódzkimi, miała miejsce również sesja poświęcona pamięci dr hab. n. med. Marii Góralówny.

Organizatorem Konferencji było Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Dziecięcych, którego celem jest szerzenie zdobyczy nauki wśród otolaryngologów polskich, a także Instytut Narządów Zmysłów, Towarzystwo Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich.

Patronat medialny nad konferencją objął portal mp.pl, medexpress.pl, Joural of Hearing Science, Nowa Audiofonologia, Słyszę