Praca głosem i monitorowanie jego stanu

Wokalistom, spikerom, pedagogom, trenerom prowadzącym szkolenia i wszystkim osobom na co
dzień pracującym głosem, a także specjalistom zajmującym się leczeniem jego zaburzeń polecamy
artykuł na temat możliwości monitorowania sprawności aparatu mowy i śpiewu. Przedstawiony
w tekście system AVM jest propozycją spersonalizowanego monitorowania zaburzeń głosu za
pomocą istniejących na rynku narzędzi. Bieżące rejestrowanie i analizowanie całego spektrum
informacji dostarcza informacji o progu przekroczenia granicy wydolności głosowej i może wspierać
decyzję o odpoczynku lub o pogłębionej diagnostyce medycznej w przypadku stwierdzenia
nieprawidłowości.

https://www.nowaaudiofonologia.pl/pdf-153096-88825?filename=Wybrane%20problemy.pdf