W dniach 18-19 listopada br. odbył się Kongres Zdrowie Polaków 2019. To inicjatywa zmierzającą do przebudowy modelu opieki zdrowotnej w Polsce na system przyjazny dla pacjentów. Przez dwa dni autorytety naukowe, eksperci i praktycy debatowali nad perspektywami i kierunkami proponowanych zmian, rolą edukacji, profilaktyki zdrowotnej i wprowadzaniem  najnowszych technologii w medycynie.

W ramach  Kongresu odbyło się 7 debat eksperckich i 24 paneli dyskusyjnych poświęconych  m.in. zdrowiu Polaków, promocji zachowań prozdrowotnych, stosowaniu nowych terapii w wybranych dziedzinach medycyny, działaniom instytutów naukowych medycznych wspierających zdrowie Polaków.

Zebrane wnioski i rekomendacje przedstawione zostaną wkrótce w raporcie prezentującym dokonania I Kongresu „Zdrowie Polaków 2019”. Będą stanowić cenną wskazówką dla rządzących w reformowaniu systemu opieki zdrowotnej.

Kongres Zdrowie Polaków 2019 to wydarzenie zorganizowane ponad podziałami politycznymi, bo zdrowie każdego z nas to największy kapitał teraz i największa inwestycja na przyszłość – mówili organizatorzy Kongresu. Towarzystwo Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich było partnerem wydarzenia.

Organizację Kongresu zainicjowały: Komitet Nauk Klinicznych PAN, Rada Główna Instytutów Badawczych, Światowe Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu oraz liczne zespoły ekspertów i specjalistów z wielu dziedzin medycyny, towarzystwa i organizacje, które w ostatnich trzech latach realizowały „Wielospecjalistyczny Całoroczny Program Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym i Wsparcia Zdrowia Polaków „Po Pierwsze Zdrowie”.

Polecamy video relacje z Kongresu, dostępne na kanale: https://www.youtube.com/user/worldhearing/videos