Pierwszy Polak w komitecie American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery

Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński został przyjęty do grona członków prestiżowego komitetu Hearing Committee, działającego w ramach amerykańskiego towarzystwa naukowego – American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery. Spośród aplikujących do Komitetu wybierane są jedynie osoby z najwyższym, wyróżniającym się dorobkiem naukowym i osiągnięciami w dziedzinie otolaryngologii. Prof. nadzw. dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr Henryk Skarżyński jest jedynym przedstawicielem Polski w tym Komitecie oraz najmłodszym członkiem z zagranicy.

Hearing Committee of American Academy of Otolaryngology – Head and Neck Surgery, w którego skład wchodzi tylko 24 członków z różnych krajów, zajmuje się gromadzeniem i propagowaniem doniesień naukowych oraz szczególnie istotnych informacji z zakresu otolaryngologii – chirurgii głowy i szyi. Działalność ta prowadzona jest poprzez wykłady i wystąpienia, programy naukowo-badawcze oraz publikowanie różnorodnych materiałów. Ponadto, członkowie Hearing Committee podejmują różnorodne aktywności w zakresie badań, edukacji, w tym szkolenia specjalistów, kształtując i wyznaczając nowe tendencje i wzorce. Komitet pełni również funkcję doradczą, wspierając organizacje naukowe oraz przekazuje informacje i udziela odpowiedzi na zapytania z całego świata, które dotyczą kwestii otolaryngologicznych.