Perlak

Do zwiększenia wykrywalności perlaka, zwłaszcza jego ciężkiej wrodzonej postaci u dzieci, mogą
przyczynić się lekarze podstawowej opieki zdrowotnej (POZ). Naukowcy podkreślają, że proste
badanie otoskopowe powinno być wykonywane u każdego pacjenta przy okazji badania fizykalnego.
Wczesna diagnostyka i usunięcie zmiany pozwala na uniknięcie powikłań i minimalnie inwazyjną
operację. Więcej na temat perlaka czytaj w:

https://www.nowaaudiofonologia.pl/pdf-155400-88824?filename=Perlak%20wrodzony%20ucha.pdf