Komitet Naukowy i Organizacyjny XV Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi informuje, że w związku z wirusem COVID-19 konferencja zostaje przełożona na inny termin powiązany z 35. Kongresem Światowej Audiologii.

Nowy termin konferencji ustalony został na 18-19 kwietnia 2021.

– Dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do tworzenia programu naukowego i złożyli streszczenia, przygotowali prace oraz zaproponowali sesje naukowe.
Dalsze informacje dotyczące spraw organizacyjnych, między innymi opłat zostaną opublikowane na stronie internetowej Konferencji Audiofon i przesłane do Państwa za pośrednictwem poczty elektronicznej – Prof. dr hab. n. med. dr h.c. multi Henryk Skarżyński, Przewodniczący Komitetu Naukowego i Organizacyjnego.