Zaproszenie na konferencję CAPD bez tajemnic. Diagnoza i terapia zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego u dzieci i młodzieży.

Szanowni Państwo,

Jak współorganizatorzy mamy zaszczyt zaprosić na konferencję dla logopedów, surdologopedów, lekarzy, pedagogów, surdopedagogów oraz nauczycieli z województwa śląskiego. Honorowym Patronatem konferencję objął Marszałek Województwa Śląskiego.

termin: 3 czerwca 2017 r. (sobota)

godziny: 09.00-16.00

miejsce:  Sala Sejmu Śląskiego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego w Katowicach (w gmachu Urzędu Wojewódzkiego)

Podczas konferencji wykłady wygłoszą m.in:

  • dr hab. n. med. mgr zarz. Piotr H. Skarżyński, Dyrektor Instytutu Narządów Zmysłów w Kajetanach,
  • dr n. med. Irena Urban, kierownik Śląskiego Centrum Słuchu i Mowy „Medincus” w Katowicach,
  • mgr Natalia Czajka, pedagog specjalny, terapeuta, Światowe Centrum Słuchu w Kajetanach.

Odbędą się również specjalistyczne warsztaty:

  • Część diagnostyczna – testy behawioralne i elektrofizjologiczne.
  • Programowanie terapii logopedycznej – aspekt praktyczny.
  • Praca z uczniem z CAPD w szkole i w poradni – jak opracować i wdrażać zalecenia.

Nadsyłanie zgłoszeń, opłata za udział w konferencji i warsztatach do 22 maja 2017 r.

Więcej informacji na stronie http://inz.waw.pl/pl/capd-bez-tajemnic-diagnoza-i-terapia-zaburzen-centralnego-przetwarzania-sluchowego-u-dzieci-i-mlodziezy/