Logopeda, audiofonolog, protetyk słuchu, specjalista ds. badań klinicznych. Absolwentka UMCS oraz KUL w Lublinie. Od 2015 r. pracownik Centrum Słuchu i Mowy sp. z o.o. Obecnie zajmuje się obiektywnymi badaniami słuchu ABR wprowadzając diagnostykę słuchowych potencjałów wywołanych w domu pacjenta oraz prowadząc zdalne diagnostyczne badania słuchu u pacjentów w odległych krajach m.in. Kirgistan czy Senegal. Dzięki ukończonym studiom podyplomowym w zakresie monitoringu i zarządzania badaniami klinicznymi w swojej pracy zajmuje się również potwierdzaniem skuteczności i bezpieczeństwa nowych wyrobów medycznych oraz innowacyjnych terapii lekowych z dziedziny audiologii i laryngologii. Aktywnie zaangażowana w realizację programów łączących medycynę i technologię. Uczestniczy w konsorcjach, programach badawczych i wdrożeniowych. Stale rozwija swoje kompetencje biorąc czynny udział na konferencjach naukowych w Polsce oraz zagranicą.