Absolwent Akademii Medycznej we Wrocławiu na wydziale lekarskim.
Po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu w 1995 roku rozpoczął pracę na stanowisku młodszego asystenta w oddziale laryngologii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Nowym Sączu.
I stopień specjalizacji z otolaryngologii uzyskał w 1998 r. Od 1998 r. związany z ówczesnym Instytutem Fizjologii i Patologii Słuchu, gdzie rozpoczął specjalizację II stopnia z audiologii, którą uzyskał w 2001 r.
Aktywny współpracownik Instytutu oraz Międzynarodowego Centrum Słuchu i Mowy w Kajetanach.
W 2001 roku otrzymał nagrodę zespołową za szczególne osiągnięcia w dziedzinie ochrony zdrowia przyznaną przez ministra zdrowia Grzegorza Opalę. W 2002 r. przeprowadził badania przesiewowe słuchu wśród ponad 1000 uczniów szkół podstawowych w Nowy Sączu.
Od ponad 20 lat prowadzi poradnię audiologiczną. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi oraz Polskiego Towarzystwa Audiologiczno–Foniatrycznego. Uczestnik wielu kursów, konferencji medycznych oraz zjazdów naukowych.