Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w trakcie realizacji specjalizacji z dziedziny otorynolaryngologii. Od 2017 roku pracuje i zdobywa doświadczenie zawodowe w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach. Uczestniczka licznych krajowych i międzynarodowych kursów i konferencji medycznych. Zainteresowania zawodowe: otoneurologia, audiologia, protezowanie niedosłuchu metodami wszczepialnymi.