Dr Irena Urban - Skarbnik zarządu

Absolwentka Śląskiej Akademii Medycznej (obecnie Śląski Uniwersytet Medyczny) w Katowicach, otolaryngolog, specjalista audiolog i foniatra. W 2001 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych za dysertację pt. „Otoemisja akustyczna w znieczuleniu ogólnym i krążeniu pozaustrojowym u dzieci”. Od 2007 roku pracuje w Centrum Słuchu i Mowy Medincus (filia w Katowicach), od 2008 pełniąc rolę kierownika filii. Celem ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych systematycznie uczestniczy w kursach, konferencjach medycznych oraz zjazdach naukowych.