Studia na wydziale lekarskim ukończył w Gdańskim Uniwersytecie Medycznym a rezydenturę z otolarngologii w Klinice Otolaryngologii GUMed. Stopień doktora nauk medycznych uzyskał na podstawie pracy zatytułowanej „Rak krtaniowej części gardła – wyniki leczenia i analiza czynników prognostycznych”. Od 2015 roku pracuje w Klinice Otolaryngologii Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu. Jest autorem i współautorem kilkunastu publikacji. Specjalizuje się w chirurgii ucha.