Piotr H. Skarżyński - Sekretarz Zarządu

Jest absolwentem studiów magisterskich na kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Warszawskim oraz absolwentem kierunku lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2012 roku otrzymał  tytuł doktora nauk medycznych. W 2015 roku uzyskał  tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych. 15 marca 2016 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie otorynolaryngologii.

W 2008 roku objął funkcję dyrektora ds. nauki i rozwoju w Instytucie Narządów Zmysłów i od tego momentu zajął się rozwojem profilu firmy.

Od 2009 roku zaczął odbywać staże i praktykę na podstawie wolontariatu w szpitalach i ośrodkach medycznych. Był asystentem w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym Klinice Otolaryngologii i Rehabilitacji Oddziału Fizjoterapii II Wydziału Lekarskiego. Obecnie pełni funkcję asystenta w Zakładzie Niewydolności Serca i Rehabilitacji Kardiologicznej Warszawskiego Uniwersytetu.

Wyrazem aktywności naukowej dr hab. n. med. mgr zarz. Piotra Henryka Skarżyńskiego jest kilkanaście realizowanych ze środków krajowych i międzynarodowych projektów badawczych, opracowane wnioski patentowe oraz czynny udział w międzynarodowych i krajowych towarzystwach naukowych. Pełni zaszczytną funkcję V-ce Przewodniczącego Zarządu Junior European Rhinology Society ds. Nauki oraz jest członkiem Komisji Zarządu ds. kongresów i warsztatów w European Academy of Otology and Neurootology.

Począwszy od 2005 roku bierze czynny udział w konferencjach krajowych i zagranicznych. Jest autorem lub współautorem wielu publikacji naukowych w czasopismach specjalistycznych krajowych i zagranicznych – Impact Factor 75,305 Index Copernicus 644,76, punkty naukowe MNiSW 1850. Pełni również rolę instruktora podczas różnego rodzaju spotkań i konferencji. Aktywnie uczestniczył w 760 szkoleniach i konferencjach medycznych krajowych i zagranicznych z zakresu laryngologii, protetyki słuchu, audiologii, otorynolaryngologii, rynologii, otologii, otoneurologii. Uczestniczył  w realizacji sześciu projektów unijnych.

Ważnym efektem działalności organizacyjnej jest opieka nad studenckim kołem naukowym, którego członkowie przedstawiali kilkadziesiąt prac na różnych konferencjach oraz uzyskali kilkanaście nagród i wyróżnień na międzynarodowych i krajowych konferencjach.

Stale się rozwija, uczestniczy w szkoleniach, kursach i innych formach edukacji.