Konsensus dotyczący zastosowania urządzeń wszczepialnych w przewodzeniowych i mieszanych ubytkach słuchu (2022 r.)

Unikalna publikacja na temat konsensusu z 2022 r. dotyczącego zastosowania urządzeń na
przewodnictwo kostne oraz implantów ucha środkowego w przewodzeniowych i mieszanych
ubytkach słuchu. Obecny konsensus miał na celu zapewnienie ram dla procedur klinicznych
i charakterystyki technicznej protez wszczepialnych. Konsensus porusza także kwestie związane z
polityką zdrowotną, finansowaniem i obwarowaniami prawnymi oraz rzetelnością badań klinicznych
w przypadku wprowadzania do praktyki klinicznej nowych urządzeń.

https://www.nowaaudiofonologia.pl/pdf-156604-88820?filename=Doniesienie%20o%20konsensusie.pdf