Implant ślimakowy dla seniora

Coraz popularniejszą metodą leczenia niedosłuchu w grupie osób starszych staje się zastosowanie
wszczepialnych protez słuchu. O doświadczeniach związanych z postępującą głuchotą, a następnie
wszczepieniem implantu ślimakowego u 88-letniej kobiety można dowiedzieć się z niezwykle
interesującej, szczegółowej analizy jakości życia tej osoby dokonanej przez specjalistów z Instytutu
Fizjologii i Patologii Słuchu za pomocą kwestionariuszy: Nijmegen Cochlear Implant Questionnaire
(NCIQ), Assessment of Quality of Life (AQoL-8d), Kwestionariusza Reakcji Przystosowawczych (KRP)
oraz wywiadu swobodnego częściowo ustrukturalizowanego.

https://www.nowaaudiofonologia.pl/pdf-161976-88827?filename=Implant%20slimakowy%20z.pdf