Badania przesiewowe słuchu

Publikujemy najnowsze wyniki badań przesiewowych słuchu prowadzonych przez ostatnie 12 lat
przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu. Przebadano 162 193 uczniów z klas I i VI z warszawskich
szkół podstawowych. Wyniki są alarmujące – niedosłuch został wykryty u 13,3% dzieci i młodzieży, w
tym ponad 67% miało ubytek jednostronny. Zachęcamy do zapoznania się z całością raportu.

https://www.nowaaudiofonologia.pl/pdf-161991-88828?filename=Podsumowanie%2012%20lat.pdf