Trwa rejestracja na XLII Krajową konferencję Naukowo-Szkoleniową Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce, która odbędzie się w dniach 3-5 listopada 2019 roku w Kajetanach.

ZAPRASZAMY

Wprowadzenie