ADHL

Niedosłuch dziedziczony w sposób autosomalny dominujący (ADHL) jest drugim co do częstości
typem niedosłuchu (HL) dziedzicznego. Zwykle rozwija się postlingwalnie i ma charakter postępujący.
Zachęcamy do zapoznania się z wynikami najnowszego, niezwykle obszernego przegląd literatury na
temat (ADHL), uwzględniającego jego podłoże genetyczne oraz charakterystykę kliniczną.

https://www.nowaaudiofonologia.pl/pdf-156389-88822?filename=Niedosluch%20dziedziczony%20w.pdf