Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji The 4th International Symposium on Otosclerosis and Stapes Surgery, która odbędzie w dniach 5-7 kwietnia 2018 roku w Krakowie

Otoskleroza jest obecnie jedną z najczęstszych przyczyn postępującej głuchoty u młodych dorosłych. Utrata słuchu rozpoczyna się na ogół w wieku od 10 do 30 lat. Nieleczona otoskleroza może ostatecznie doprowadzić do całkowitej głuchoty. Interwencja chirurgiczna jest powszechnym i wysoce skutecznym leczeniem, a jej powodzenie zależy w dużej mierze od umiejętności i doświadczenia chirurga. Zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji The 4th International Symposium on Otosclerosis and Stapes Surgery, która odbędzie w dniach 5-7 kwietnia 2018 roku w Krakowie. Tematyka konferencji obejmuje zagadnienia związane z otosklerozą i chirurgią strzemiączka. Więcej na stronie ➡ https://lnkd.in/dkN2En9