19–20 kwietnia 2020r. w Warszawie odbędzie się XV Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Sekcji Audiologicznej i Sekcji Foniatrycznej Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi. W tym roku Konferencja Audiofon towarzyszyć będzie międzynarodowemu wydarzeniu naukowemu jakim jest XXXV Światowy Kongres Audiologiczny. Dzięki temu spotkanie zgromadzi nie tylko foniatrów, audiologów, otolaryngologów, psychologów, pedagogów i logopedów, lecz także akustyków, inżynierów klinicznych, bioinformatyków, protetyków słuchu oraz liczne grono młodych naukowców.

Konferencja  Audiofon 2020 będzie doskonałym czasem na zagorzałą dyskusję największych specjalistów z dziedziny otorynolaryngologii, audiologii i foniatrii.  To także okazja na wymianę informacji i doświadczeń na temat najnowszych osiągnięć  technologicznych, wspierających diagnostykę i leczenie schorzeń słuchu i mowy.  Znaczna uwaga poświęcona zostanie tematyce zdrowia psychicznego i jakości życia osób z niedosłuchem i szumami usznymi.

Rejestracja

Odwiedź stronę Konferencji Audiofon 2020