Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Bydgoszczy. Staż podyplomowy odbył w 10 Wojskowym Szpitalu Klinicznym w Bydgoszczy. W latach 2002-2009, asystent w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii Akademii Medycznej w Bydgoszczy.

Od 2004 asystent w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy natomiast od 2008 w Katedrze i Klinice Otorynolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.
W 2008 uzyskał stopień naukowy doktora nauk medycznych na Wydziale Lekarskim Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Rok później uzyskał dyplom tytułu specjalisty w dziedzinie otorynolaryngologii po złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego.
Od 2010 roku pełni funkcję adiunkta w Zakładzie Patofizjologii Narządu Słuchu i Układu Równowagi Collegium Medicum Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy.
W 2013 uzyskał dyplom specjalisty w dziedzinie audiologii i foniatrii po złożeniu Państwowego Egzaminu Specjalizacyjnego. Wynik egzaminu uhonorowany został przez Ministra Zdrowia w związku z najlepszym wynikiem.
W 2015 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk medycznych decyzją Rady Wydziału Wojskowo- Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.
Obecnie jest kierownikiem Zakładu Badania Narządów Zmysłów, Wydziału nauki o Zdrowiu Collegium Medicum im. Ludwika Rydgiera w Bydgoszczy, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Stypendysta staży zagranicznych: w Aarhus University Hospital, New York University; Centrum Diagnostyki I Rehabilitacji Otoneurologicznej w Berlinie oraz w House Research Institute w Los Angeles. Autor i współautor ponad 100 prac naukowych.