Przedmiotem zainteresowań jest szeroko zakrojona problematyka realizacji programów badań przesiewowych słuchu wraz z koordynacją tego typu projektów. Szczególnie bliskie są kwestie związane z opracowywaniem strategii organizacyjnych, a także prowadzenie szkoleń oraz doskonalenie procedur badawczych w przeprowadzanych programach badań przesiewowych słuchu. Swoje zainteresowania realizuje przede wszystkim w wymiarze naukowym, czego odzwierciedleniem są zrealizowane do tej pory programy badań przesiewowych u dzieci w wieku szkolnym w Polsce oraz za granicą, m.in. w Nigerii. Efektem dotychczasowej pracy naukowej są 2 rozdziały w monografiach oraz 37 artykuły w czasopismach naukowych. Mgr Weronika Świerniak bierze czynny udział w realizacji prac prezentowanych podczas konferencji i kongresów – krajowych i zagranicznych (m.in.w Buenos Aires, Kapsztadzie, Abuja, Rzymie i in.), czego dowodem jest 176 doniesień naukowych. Mgr Weronika Świerniak jest otwarta na współpracę międzynarodową, co potwierdzają liczne wyjazdy w ramach konferencji naukowych, współorganizacji oraz wykonywaniu pilotażowych programów badań przesiewowych (m.in. w Baku oraz Lagos), a także uczestnictwo w spotkaniach naukowych, (m.in.. cykliczne spotkania EFAS Working Group on school age hearing screening, Coalition for Global Hearing) oraz licznych pikników naukowych, podczas których popularyzuje wiedzę z zakresu badań przesiewowych słuchu i profilaktyki tego narządu.