Ukończył studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu w 1992 roku. Pracę zawodową zaczynał w oddziale otorynolaryngologii szpitala w Koninie. Od 2012 roku jest specjalistą audiologii i foniatrii. Specjalizację odbywał w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. Ukończył także studia podyplomowe z Psychologii Zmiany Postaw i Zachowań na Uniwersytecie Warszawskim oraz z Zarządzania i Marketingu w Poznańskim Oddziale Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego. Jest członkiem Komitetów Redakcyjnych pism Clinical Medicine Research oraz Journal of Clinical Otorhinolaryngology. Obszar jego zainteresowań naukowych stanowią zaburzenia głosu u pacjentów z niedosłuchem, w szczególności zaś u osób z częściową głuchotą, co jest tematem jego rozprawy doktorskiej. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi.