Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zdecydowała o utworzeniu sieci  partnerskiej współpracy w zakresie ochrony słuchu World Hearing Forum (WHF). Członkowie Forum to specjaliści, naukowcy, przedstawiciele świata polityki i środowiska medycznego. Po raz pierwszy spotkali się w Genewie, 4-5 grudnia br. i przedstawili globalne postulaty dotyczące ochrony słuchu.

Polski głos w dyskusji reprezentował dr n. o zdr. inż. Łukasz Bruski  Członek Rady Towarzystwa Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich (TOFAP) a także przedstawiciele Instytutu Narządów Zmysłów (INZ) oraz Światowego Centrum Słuchu (WHC) w  Kajetanach.

Podczas forum w Genewie utworzono grupy pracujące nad wdrożeniem przyjętego przez WHF postanowienia WHA70.13, w którym podkreślono istotną kwestię przyjęcia polityki stałego i spójnego wspierania osób z niedosłuchem na całym świecie. Zaznaczono też, że świętowany 3 marca – Światowy Dzień Słuchu ma wyraźnie istnieć i funkcjonować w środowiskach zarówno lokalnych jak i globalnych. Zwracano także uwagę na istotę jednorodnego przekazu, kierowanego do osób z dysfunkcjami słuchu. Co najważniejsze, podkreślano konieczność ciągłego edukowania o konsekwencjach nadmiernego hałasu, np. słuchania w słuchawkach zbyt głośnej muzyki, czy pracy w hałasie bez zabezpieczających stoperów.

Kolejne spotkanie grup roboczych WHF odbędzie się w Warszawie, w kwietniu 2020 roku, podczas Światowego Kongresu Audiologicznego (www.wca2020.com).

Szacuje się, że niedosłuch dotyka ok. 10-15% całej populacji świata, czyli ok. 500 mln osób, a w 2025 może już ich być aż 900 mln. W Europie problem niedosłuchu dotyczy ponad 80 mln osób. Statystyki te stale rosną, dlatego niezbędne jest podjęcie globalnych działań w edukacji, profilaktyce i leczeniu.