Ukończył studia na wydziale lekarskim Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Specjalizację z otolaryngologii ukończył w Szpitalu Miejskim im. F. Raszei w Poznaniu
i następnie rozpoczął pracę w Klinice Chirurgii Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii.

Stopień doktora nauk medycznych uzyskał w 2008 roku na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu a stopień doktora habilitowanego w 2015 na Śląskim Uniwersytecie Medycznym.

Ukończył Fellowship in Head and Neck Research w Section of Tumor Biology of Department of Otolaryngology, Head and Neck Surgery VU Medical Center in Amsterdam oraz prestiżowy Fellowship in Advanced Head and Neck Oncology and Thyroid Surgery w Queen Elisabeth University Hospital w Birmingham w Wielkiej Brytanii. Jego główne zainteresowania naukowe to rola wirusa HPV w etiopatogenezie raka głowy i szyi oraz nowe biomarkery w surowicy krwi u chorych na raka płaskonabłonkowego głowy i szyi.

Klinicznie, specjalizuje się w chirurgii nowotworów głowy i szyi ze szczególnym uwzględnieniem chirurgii rekonstrukcyjnej oraz chirurgii tarczycy.