Laryngolog z wieloletnim doświadczeniem. Absolwent studiów Wydziału Lekarskiego ówczesnej Akademii Medycznej a obecnego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Bezpośrednio po studiach, związał się z Katedrą i Kliniką Laryngologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, gdzie w 2005 roku uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie otorynolaryngologii. Aktualnie pracuje na Oddziale Chirurgii Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Jednocześnie w 2015 roku został zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze i Klinice Chirurgii Głowy i Szyi i Onkologii Laryngologicznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Od momentu podjęcia pracy w Wielkopolskim Centrum Onkologii swoje zainteresowania naukowe skierował ku chirurgii rekonstrukcyjnej głowy i szyi. Poszerzając swoją wiedzę i umiejętności odbył szereg staży krajowych i zagranicznych, w tym w Chung Memorial Hospital, Department of Plastic and Reconstructive Surgery w Taipei na Tajwanie. Jest współautorem licznych publikacji w indeksowanych czasopismach polskich i zagranicznych oraz członkiem polskich i zagranicznych towarzystw naukowych.