Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Gdańsku. Specjalizację I i II stopnia realizowała w Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Klinice Audiologii i Foniatrii Akademii Medycznej w Poznaniu. Przez wiele lat starszy asystent w Klinice Otolaryngologii Akademii Medycznej w Gdańsku oraz Poradni Foniatrycznej w Przychodni Przyklinicznej. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Otorynolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi oraz Sekcji Foniatrycznej.