Absolwentka Collegium Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Specjalizację z otolaryngologii realizowała w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Rzeszowie. Specjalizację z foniatrii realizowała w Klinice Foniatrii i Audiologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Specjalizację z zakresu audiologii i foniatrii realizowaną w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu sfinalizowała w 2012 roku. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Chirurgów Głowy i Szyi oraz Polskiego Towarzystwa Audiologiczno – Foniatrycznego. Celem ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych systematycznie uczestniczy w licznych kursach, konferencjach oraz zjazdach medycznych.