Otorynolaryngolog, specjalizujący się głowinie w laryngologii dziecięcej. Kierownik oddziału Otolaryngologii w Szpitalu Bielańskim w Warszawie. Asystent Profesora Antoniego Gębali w  Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Pełni także funkcję Adiunkta p.o. Kierownika w Pracowni Otoneurologicznej  III Katedry Pediatrii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Jest członkiem  Zarządu Polskiego Towarzystwa Otolaryngologów Dziecięcych. Dr Artur Niedzielski jest współautorem programu specjalizacyjnego z otolaryngologii dziecięcej dla pielęgniarek, zaakceptowanego przez Ministra Zdrowia.