Absolwentka Pomorskiej Akademii Medycznej (obecnie Pomorski Uniwersytet Medyczny), Wydziału Lekarskiego w Szczecinie, który ukończyła z wyróżnieniem. Specjalizację z zakresu audiologii i foniatrii realizowała początkowo w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej w Szczecinie, a następnie w Instytucie Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie. W 2009 roku uzyskała stopień doktora nauk medycznych za pracę pt. „Stan narządu słuchu u dzieci z wybranych szkół podstawowych województwa zachodniopomorskiego”. W 2009 roku ukończyła studia podyplomowe z zakresu zarządzania w opiece zdrowotnej. Od 2007 roku pracuje w Zachodniopomorskim Centrum Słuchu i Mowy w Szczecinie. Celem ustawicznego podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych systematycznie uczestniczy w licznych kursach, warsztatach oraz zjazdach medycznych, m.in. z zakresu:

 • obiektywnych badań słuchu. Kurs organizowany przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.
 • badań spirometrycznych. Kurs organizowany przez Polskie Towarzystwo Fizjopneumologiczne w Warszawie,
 • alergologii. Szkolenie organizowane przez Zakład Alergologii Klinicznej Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie,
 • zespołowego leczenia rozszczepów wargi i podniebienia Kurs organizowany przez Instytut Matki i Dziecka, Klinika Chirurgii Dzieci i Młodzieży Warszawie,
 • wczesnej kwalifikacji do operacji wszczepienia implantu ślimakowego. Warsztaty organizowane przez Katedrę i Klinika Audiologii i Foniatrii Akademię Medyczną w Poznaniu,
 • procedury pooperacyjnej opieki nad pacjentem implantowanym. Szkolenie organizowane przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.
 • implantów BAHA – aspektów audiologicznych i chirurgicznych. Warsztaty organizowane przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.
 • rehabilitacji chorych po całkowitej laryngektomii z zastosowaniem Systemu Provox Warsztaty organizowane w Świętokrzyskim Centrum Onkologii w Kielcach.
 • chirurgii endoskopowej zatok. Kurs organizowane przez Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu w Warszawie.
 • chorób układu pozapiramidowego. Szkolenie organizowane przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne,
 • LSVT -Lee Silverman Voice Treatment. Warsztaty organizowane przez twórców metody w Londynie,
 • Razem przeciw bólowi. Szkolenie organizowane przez Katedrę i Zakład Opieki Paliatywnej w Toruniu,
 • Język – narząd niezastąpiony?”. Szkolenie organizowane przez Pomorską Akademię Medyczną w Szczecinie.