„Standardy jakości stosowania implantów ślimakowych u niemowląt, dzieci i młodzieży” zostały opracowane przez zespół Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii oraz przez Towarzystwo Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich i Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Dziecięcych, na podstawie standardów wydanych przez grupę HEARRING. HEARRING jest naukową siecią współpracy eksperckiej w dziedzinie implantów słuchowych. Jest to stowarzyszenie wiodących międzynarodowych ośrodków…

Read more

W Genewie w siedzibie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) odbyło się trzecie globalne spotkanie dotyczące programu prewencji niedosłuchu i leczenia głuchoty. Światowa Organizacja Zdrowia ogłosiła utworzenie Światowego Forum Słuchu, sojuszu agencji ONZ, rządów, naukowców, organizacji pozarządowych i sektora prywatnego w celu wzmocnienia działań na rzecz ochrony słuchu. To międzynarodowe wsparcie naukowe, o niespotykanej skali i zasięgu, jest niezwykle ważne…

Read more

Otolaryngologia dziecięca
XLI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, odbędzie się w dniach 18-20 listopada 2018 w Kajetanach w Hotelu Park Kajetany***. Więcej: http://orl-dz.inz.waw.pl/

Read more

Otolaryngologia dziecięca
Szanowni Państwo, zapraszamy do wzięcia udziału w XLI Krajowej Konferencji Naukowo-Szkoleniowej „Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, która odbędzie się w dniach 18-20 listopada 2018 w Kajetanach w Hotelu Park Kajetany***.  

Read more