Znana jest już data XXXV Światowego Kongresu Audiologicznego, który w przyszłym roku odbędzie się w Warszawie, w terminie 19-22 kwietnia 2020 r. Kongresy organizowane co 2 lata przez International Society of Audiology (ISA) to największe w świecie forum wymiany wiedzy i doświadczeń w obszarze audiologii w szerokim gronie specjalistów, m.in. lekarzy, logopedów, rehabilitantów słuchu, specjalistów pedagogiki specjalnej, protetyków słuchu i inżynierów klinicznych. Szczegóły dotyczące…

Read more

Znana jest już data XLII Krajowej Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”, która odbędzie się w Kajetanach, w terminie 3-5 listopada 2019. Organizatorem Konferencji jest Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Dziecięcych, którego celem jest szerzenie zdobyczy nauki wśród otolaryngologów polskich, a także Instytut Narządów Zmysłów, Towarzystwo Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich. Konferencja odbywa się pod…

Read more

„Standardy jakości stosowania implantów ślimakowych u niemowląt, dzieci i młodzieży” zostały opracowane przez zespół Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Otorynolaryngologii oraz przez Towarzystwo Otorynolaryngologów, Foniatrów i Audiologów Polskich i Polskie Towarzystwo Otolaryngologów Dziecięcych, na podstawie standardów wydanych przez grupę HEARRING. HEARRING jest naukową siecią współpracy eksperckiej w dziedzinie implantów słuchowych. Jest to stowarzyszenie wiodących międzynarodowych ośrodków…

Read more

Otolaryngologia dziecięca
W dniach 18-20 listopada 2018 r. w Światowym Centrum Słuchu w Kajetanach odbyła się XLI Krajowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa „Problemy otorynolaryngologii dziecięcej w codziennej praktyce”. – Tegoroczna konferencja, to nie tylko nowe miejsce, ale przede wszystkim znacznie rozszerzona formuła. Goście nie tylko mogli uczestniczyć w ciekawych warsztatach i wykładach, ale co ważniejsze w operacjach otorynolaryngologii dziecięcej, które będą wykonywane przez grono najlepszych specjalistów i przekazywane na żywo do sal konferencyjnych – mówił prof. Henryk Skarżyński, Przewodniczący Komitetu…

Read more