Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zdecydowała o utworzeniu sieci  partnerskiej współpracy w zakresie ochrony słuchu World Hearing Forum (WHF). Członkowie Forum to specjaliści, naukowcy, przedstawiciele świata polityki i środowiska medycznego. Po raz pierwszy spotkali się w Genewie, 4-5 grudnia br. i przedstawili globalne postulaty dotyczące ochrony słuchu. Polski głos w dyskusji reprezentował dr n. o zdr. inż.…

Read more